Aktuality

Z výpravy do Chebu

Ve čtvrtek 24. listopadu se zúčastnil tříčlenný tým studentů (Kateřina Sommerová 3. A, Tereza Kusková a Martin Jadrný – oba 3. B) za doprovodu pana profesora Jirovského finále jubilejního 25. ročníku Dějepisné soutěže českých a slovenských gymnázií v Chebu. Okruh otázek začínal osvobozením v květnu 1945 a končil rokem 1948. Tým v silné konkurenci  získal nakonec 18. místo.

Respekt vítězům, dějepisu zdar a velký dík všem, kteří pomohli s přípravou nebo drželi palce. Více informací o chebském dějepisném klání naleznete zde.

Martin Jadrný (student 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Náboj junior 2016

Naše dva týmy [Ondřej Chwiedziuk (4V), Kryštof Havlík (4V), Matěj Ptáček (3V), Lukáš Kmoch (3V) a Zuzana Menzelová (2N), Stanislav Žák (4V), Martin Vrba (3V), Matyáš Kubíček (3V)]  se v matematicko-fyzikální soutěži konané na Gymnáziu Ch. Dopplera v Praze umístily na 7., respektive 14. místě. V silné konkurenci to je velmi dobrý výsledek.  Patří jim poděkování a gratulace.

Kompletní výsledkovou listinu naleznete zde.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Máme šikovné plavce

Ve středu 23.11. 2016 se naše plavkyně a plavci zúčastnili okresního kola středních škol. Závod proběhl jako soutěž šestičlenných družstev.  Děvčata zvítězila, chlapci obsadili 3. místo. Blahopřejeme.

Vítězné družstvo ve složení: Anna Urbanová, Karolína Pechová, Barbora Krejzarová, Michala Truhlářová, Tereza Brebtová a Viktorie Škrétová budou reprezentovat školu v krajském finále 6. 12. v Jilemnici.

Děkujeme všem za reprezentaci školy a držíme děvčatům palce do dalších plaveckých soutěží - nejenom školních.

Mgr. Zuzana Reinišová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Beseda o holokaustu s Michalem Arendem

Studenti 4. A a 8. V měli v pondělí 21. 11. 2016 možnost vyslechnout si osobní příběh člověka, jehož rodiče prošli hrůzami druhé světové války jako židovští Čechoslováci. Pan Michal Arend nám v dvouhodinové přednášce popsal životní cestu svých rodičů, přeživší Osvětimi, a připojil neobvyklé postřehy z pohledu potomka rodičů postižených válkou. Nejenže popsal události druhé světové války týkající se Židů a jiných likvidovaných skupin obyvatel Evropy, ale snažil se nás také obeznámit s počátky těchto nesnášenlivých tendencí na našem kontinentu.

Celá beseda byla zakončena diskuzí s příbuznou pana Arenda, paní Hanou Dobešovou, která jako Židovka prožila druhou světovou válku v koncentračním táboře v Terezíně a díky souhře různých náhod se jí podařilo po válce dostat zpět domů. Silné příběhy a osudy příbuzných pana Arenda nastínily dosud málo diskutované téma o životě Židů po návratu z koncentračních táborů. Ceníme si této příležitosti a děkujeme za neobvyklou možnost setkat se s tak silnými osobnostmi.

Pavel Dostalík a Tereza Stejskalová (studenti 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

V centru pozornosti Marie Terezie a její životní osudy

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se zúčastnilo školního kola dějepisné olympiády celkem 14 studentů ze tříd 3V, 4V a 1N. Téma letošního ročníku zní: „Marie Terezie - žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století“.

Soutěžní otázky byly poměrně těžké a nejlépe se s nimi vypořádal Stanislav Žák z kvarty. Srdečně mu gratulujeme ke krásnému umístění a zároveň k přímému postupu do okresního kola. Děkujeme také všem ostatním za účast a budeme držet palce dalším dvěma v pořadí k postupu do okresního kola - Kryštofu Havlíkovi z kvarty a Kláře Kopytkové z tercie.

Více informací naleznete zde.

Mgr. Radka Procházková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Neviditelné oběti komunismu ve filmovém klubu

V pondělí 7. 11. se v Krajské vědecké knihovně Liberec konala prezentace projektu Neviditelné oběti komunismu v rámci Filmového klubu ZOOM. Tento projekt se zabývá československou emigrací po roce 1948 zejména do Kanady a Austrálie. Věnují se mu studenti Gymnázia F. X. Šaldy od roku 2003. Široká veřejnost mohla v pondělí zhlédnout dokument z roku 2009, jež je dílem právě studentů gymnázia a mapuje osudy emigrantů do Kanady.

Následovala diskuse s bývalými i současnými členy projektu. Bývalí členové projektu poskytli zejména informace o přípravě a tvorbě dokumentu. Současní členové sdělili divákům aktuální stav projektu a vize do následujících měsíců. Diskuse se zaměřila i na vztah krajanů k členům projektu, aktuální politickou situaci v zemi či propagační aktivity projektu.

Čtyřicet pět minut dlouhá a pestrá diskuse nás ujistila o zájmu veřejnosti o problematiku exilu z komunistického režimu. Děkujeme všem příchozím.

Pokud jste nestihli prezentaci navštívit, podívejte se na web projektu, kde se dozvíte víc.

Pavel Dostalík a Anna Urbanová (členové projektu NOK)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Výsledky krajského kola Logické olympiády

Postup do krajského kola Logické olympiády si vybojovalo 14 studentů z FX a nutno dodat, že nezklamali. V kategorii B byl nejlepší na 5. místě Ondřej Chwiedziuk z kvarty, do 10. místa to zvládly ještě Andrea Jeřábková z 1N a Zuzana Menzelová ze 2N. Jakub Bůlfinek ze sexty obsadil v kategorii C krásné 6. místo, Anežka Gruberová ze 3. B se dělila o 9. místo. Gratulujeme.

Výsledkové listiny najdete zde.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Bylo to MaSo!

A to dne 8. listopadu na pražském Matfyzu, kdy se naše školní družstvo FXko ve složení Martin Pícha (2V), Lukáš Kmoch a Matěj Ptáček (oba 3V) a Ondřej Chwiedziuk  (4V) zúčastnili Matematické Soutěže. Kromě řešení netradičních matematických úloh je čekala i zajímavá hra, která prověřila jejich strategické myšlení a týmovou spolupráci. Při své premiéře kluci zabojovali a v konkurenci 61 týmů obsadili pěkné 17. místo. Už teď se těší na příští MaSo!

RNDr. Jana Hrnčířová

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Exkurze za španělskou kulturou

Ve středu 19. října studenti 4. A opustili půdu gymnázia a vyrazili za španělskou kulturou, ovšem „jen“ do Prahy. S doprovodem naší španělštinářky – profesorky Olgy Šulcové a třídní profesorky Markéty Havrdové jsme se zúčastnili dvou programů zaměřených na jazyk, který se učíme již třetím rokem. Jako dopolední program byla zajištěna návštěva Institutu Cervantes, jímž nás interaktivně provedli rodilí mluvčí. Zbytek exkurze jsme aktivně strávili v Centru španělské kultury a vzdělávání, kde jsme se seznámili v jednotlivých blocích s flamencem, španělskými tanci a geografií Španělska. To nejočekávanější přišlo na konci programu – ochutnávka tradičních tapas, tedy malých pokrmů k pivu (bez piva).  Pro studenty španělštiny tuto exkurzi doporučujeme!

Muchos besos

Pavel Dostalík a Tereza Stejskalová (studenti 4. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Sportovně-turistický kurz v Chorvatsku

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Archiv všech aktualit